Slavnost pro absolventy Miniškolky

Přejeme našim absolventům hodně štěstí a úspěchů :) celý kolektiv profi CHŮV 

PS. Budeme na vás všechny moc rády vzpomínat, dělaly jste nám velkou radost :)